Informacja Kierownika GOPS

Informuję, że obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r. oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy zasiłkowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.

Jolanta Muracka