Gminny ośrodek pomocy społecznej

w Latowiczu

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

  BEZPŁATNE TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW  (Uwaga liczba miejsc ograniczona) W okresie wakacji 2024 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników  z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. ZaWięcej oTurnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników[…]

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

Informacja o dodatku osłonowym Dodatek osłonowy (zwany przez mieszkańców dodatek do węgla, pieca, prądu, energii) przysługuje gospodarstwu domowemu jedno- lub wieloosobowemu. Kwota dodatku osłonowego jest różna w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym i wynosi: – 400 zł  na rok dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; – 600 zł  na rok dla gospodarstwa domowego składającego sięWięcej oDodatek osłonowy[…]