Nabór dzieci do samorządowego żłobka w Wielgolesie

Z dniem 08 stycznia 2019 roku rozpoczyna się nabór dzieci do Samorządowego Żłobka w Wielgolesie. Ze świadczeń w pierwszej kolejności mogą korzystać dzieci zamieszkujące Gminę Latowicz, matek samotnie wychowujące dzieci, rodziców pracujących, uczących się w trybie dziennym lub znajdujących się w nagle trudnej sytuacji życiowej. Żłobek będzie sprawował opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończyło 3 rok życia. Ilość miejsc ograniczona – 40 dzieci.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy żłobka w formie świadczenia opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech – 1 lutego 2019 r.

Zapisu dokonują rodzice lub opiekun prawny poprzez złożenie Karty zapisu dziecka dostępnej poniżej i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Latowiczu.

Kartę należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Latowiczu. Informacje o przyjęciu dziecka do żłobka otrzymają rodzice od Dyrektora żłobka.