Informacja Kierownika GOPS

Informujemy że, z dniem 30.11.2019 upływa ostateczny termin składania wniosków na Program „Dobry Start” (300+).