Informacja Kierownika GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu informuje, że w związku ze zbliżającym się okresem zasiłkowym 2020/2021 od dnia 01 lipca 2020 r.  będzie można składać

drogą elektroniczną wnioski o ustalenia prawa do:

  • świadczenia „Dobry start”
  • zasiłków rodzinnych
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Od dnia 01 sierpnia 2020 r. w/w wnioski będą przyjmowane w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Latowiczu.

UWAGA!!!

Osoby, które obecnie pobierają świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), nie muszą składać wniosków na nowy okres świadczeniowy, gdyż prawo do świadczenia wychowawczego mają przyznane do 31 maja 2021 r. ( wyjątek: jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna jak np. urodzenie się dziecka).

Kierownik GOPS
/-/ Jolanta Muracka