Pomoc żywnościowa

pomoc zywnosciowa

Dzięki podjętej współpracy pomiędzy Bankiem Żywności w Siedlcach (Organizacja Partnerska o Zasięgu Regionalnym) i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Latowiczu (Organizacja Partnerska o Zasięgu Lokalnym), której celem była realizacja zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym z pomocy skorzystało 450 mieszkańców Gminy Latowicz. W ramach realizacji zadań nieodpłatnie przekazano artykuły spożywcze w łącznej ilości 24 709,88 kg w trzech transzach. Ponadto w ramach działań towarzyszących zorganizowano warsztaty kulinarne podczas, których omówiono zagadnienia dotyczące zdrowego odżywiania się i marnotrawienia żywności, a także uczestnicy przyrządzili sami kilka potraw.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu dziękuje swoim pracownikom za pomoc i zaangażowanie w dystrybucję żywności, Ochotniczej Straży Pożarnej w Latowiczu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgolesie za udostepnienie pomieszczeń i pomoc w realizacji zadania oraz innym osobom, które nam pomogły.

 

Kierownik GOPS

/-/ Jolanta Muracka